ליווי אנרגטי- בפני עצמו או כהמשך לייעוץ הגרפולוגי, לתמיכה בתהליכים בתחומי
התעסוקה, הזוגיות וההורות