כתיבת ועריכת קורות חיים- בפני עצמו או כהמשך לייעוץ הגרפולוגי